Στην Ελλάδα, πριν από πολλά χρόνια, οι παραγωγοί κατάφεραν να συνδέσουν τα προϊόντα τους με την περιοχή προέλευσής τους χωρίς καν να το έχουν σχεδιάσει. Σήμερα όλο και περισσότερο αναζητούμε όλα αυτά τα προϊόντα που έχουν τη δική τους … ονομασία προέλευσης

Πόσα τέτοια ξέρουμε; Ποια είναι; Που παράγονται; Λίγες απλές ερωτήσεις για να δείτε όχι πόσο τα γνωρίζετε αλλά για να ξεκινήσετε να τα αναζητάτε.

Καλή επιτυχία!

Στην Ελλάδα, πριν από πολλά χρόνια, οι παραγωγοί κατάφεραν να συνδέσουν τα προϊόντα τους με την περιοχή προέλευσής τους χωρίς καν να το έχουν σχεδιάσει. Σήμερα όλο και περισσότερο αναζητούμε όλα αυτά τα προϊόντα που έχουν τη δική τους … ονομασία προέλευσης

Πόσα τέτοια ξέρουμε; Ποια είναι; Που παράγονται; Λίγες απλές ερωτήσεις για να δείτε όχι πόσο τα γνωρίζετε αλλά για να ξεκινήσετε να τα αναζητάτε.

Καλή επιτυχία!

Ένα χρόνο τώρα λέμε ότι ΠΟΠ δεν είναι μόνο μουσική. Είναι και μια μεγάλη ομπρέλα προστασίας για πολλά ιδιαίτερα προϊόντα της ελληνικής γης. Προϊόντα που συνθέτουν έναν ανεκτίμητο θησαυρό γεύσεων, αρωμάτων και που πίσω τους κρύβουν τοπικές ιστορίες και παραδόσεις.

Πόσα ξέρουμε για τα ελληνικά προϊόντα που έχουν χαρακτηριστεί ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης; Ποια είναι; Σε ποιες περιοχές παράγονται; Λίγες απλές ερωτήσεις για να δείτε όχι πόσο τα γνωρίζετε αλλά για να ξεκινήσετε να τα αναζητάτε. Και αν όχι μόνο για να μετρήσετε τις γνώσεις σας αλλά (γιατί όχι) και ν’αρχίσετε να τα επιλέγετε. 

Καλή επιτυχία!